Stemnhesten, Hustadvika kommune, Møre og Romsdal, Norge